नेपाल बंगलादेश बैंकको साधारणसभा आह्वान
मर्जरको निर्णय गर्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई