लगातार ५ दिन बन्द हुदै बैंक
आवश्यक नगद जोहो गर्न आग्रह