निरोज कुमार थापा     Sep 16, 2018 | 06:14:23 PM


tansen

ओभर ड्राइले भारतमा चल्तीका २५ वटा एसयुभीहरुको बिचमा गरेको टेस्टको आधारमा रेनो डस्टर अल ह्वील ड्राइभको अल टेरेन क्यापाविलीटी पहिलो भएको छ । 

टेस्टमा डस्टरको फोर ह्वील ड्राइभ मोड, टुह्वील ड्राइभ मोड तथा युनिक अटोमेटिक अलह्वील ड्राइभ मोडमा गाडीले नै मोडा अनुसार कसरी चलाउने भन्ने निर्णय दिने गरेको छ । 

Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter