केएल मोबाइलको सुनको सिक्का भक्तपुरका तामार्थुलाई
बिग्रेको मोबाइल एक्सचेन्ज गर्नेको भीड