केएल टावरमा विग अफर सेल मेला, हरेक सामानमा ५० प्रतिशतसम्म छूट सहित उपहारको बर्षा
मेला अबधि भर निःशुल्क नेल आर्ट, फेस पेन्टिङ, सांगीतिक कार्यक्रम, फेशनशो, गेम शो