पुरा भएन राष्ट्र बैंकको आश्वासन, बैंकहरुलाई नाफा घट्ने चिन्ता
Close in 7