अब राजाको तस्विर भएकासहित यस्ता १२ प्रकारका नोट चलनचल्तीमा नआउने